Szelektív hulladékgyűjtési tájékoztató Dunavarsány

Tájékoztatás a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről

A jelenleg működő gyűjtési rendszert az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (továbbiakban: OHKT), a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (Ht.), az egyéb ágazati jogszabályokban foglaltaknak, valamint az önkormányzati rendeletekben foglaltakra tekintettel szervezi meg és az előírásokat jelentősen meghaladva működteti Társaságunk. Ennek ellenére, Dunavarsány Városában nem teljesül az (OHKT 1. melléklet 4.1.2.4. pont 5. táblázatában) meghatározott célérték. Ezen településen az egy főre jutó elkülönítetten gyűjtött (Papír, Műanyag, Fém, Üveg) fajlagos mennyisége 2021. évben 15,56 kg volt ezzel szemben az elvárt fajlagos mennyiség 26,68 kg. A szelektíven gyűjtött hulladékok mennyiségének növelése érdekében a MULTI-DH Nonprofit Kft. felajánlja cégcsoporton belüli szelektív hulladéktároló edényzeteinek egyszeri kedvezményes megvásárlási lehetőségét a teljes dunavarsányi lakosság részére, melynek ára telephelyünkön (1201 Budapest Attila utca 62) való átvétel esetén bruttó 13.970,-Ft/db, kiszállítás esetén a házhozszállítás díja bruttó 1.650,-Ft/szállítási cím.  A vársárlás feltétele, hogy igazolhatóan aktív hulladékszállítási közszolgáltatási előfizetéssel rendelkezzen. Az edényzetekben történő gyűjtésre való átállás mellett szükséges az infrastruktúra (kukás autók,- alkalmazottak létszámának növelése) fejlesztése, melyet szintén a MULTI-DH Nonprofit Kft. magára vállal. Az eddig felsorolt eszközök a gyűjtési mennyiség növelésének lehetőségét teremtik meg, így ami ezeknél is fontosabb: szemléletváltás, fogyasztói szokások pozitív irányú változása. Felhívásunkkal szeretnénk elősegíteni az elvárt hulladékmennyiség elérését, de természetesen az eddig alkalmazott gyűjtési módszert is változatlanul fenntartjuk. Kérjük Önöket, hogy együtt, összefogva érjük el, hogy Dunavarsány Város is teljesítse az elvárt begyűjtött szelektív hulladék egy főre jutó mennyiséget

Dunavarsány teljes közigazgatási területén, minden páros héten a szelektíven gyűjthető hulladéktípusok szállítása az alábbiak szerint történik:
PET, PP, HDPE, TISZTA FÓLIA, FÉM, VEGYES PAPÍR, TETRA PACK és VEGYES ÜVEG.
Az elkülönítetten gyűjtendő hulladéktípusokat kérjük nagy gondossággal szelektálni, mert a nem az előírások szerint gyűjtött hulladékot nem veszik át cégünktől, így azt mi nem tudjuk elszállítani. A nem megfelelően gyűjtött hulladék beszennyezi a már rendesen, frakciónként begyűjtött, tiszta szelektív hulladékokat. Amennyiben, akinek ebből kifolyólag nem szállítják el szelektív hulladékát, annak újra kell válogatnia azt, más esetben a kommunális hulladék jelenleg hatályos árjegyzéke alapján tudjuk elszállítani. A több szelektíven gyűjthető hulladéktípus több figyelmet is kíván, viszont a tájékoztató betartása mellett a kommunális kukák tartalmát csökkenteni tudjuk így óvjuk a környezetet. Tehát kérjük Önöket, hogy az alábbi tájékoztatót nagyon figyelmesen olvassák el és az ott leírtak szerint járjanak el.

Kék edényzet

A PAPÍR HULLADÉKOKAT KÖTEGELVE, SZÁLLÍTHATÓ ÁLLAPOTBAN A HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNY MELLÉ KIHELYEZVE, VAGY KÉK KUKÁBAN:
– újságpapír
– kartondobozok összehajtva
– tiszta csomagolópapírok
– szórólapok és reklámkiadványok
– papír tojástartó

Sárga edényzet

– Műanyag: ásványvizes, üdítőitalos PET palack (kupakkal, címkével)
– tejes, joghurtos poharak, margarinos dobozok
– háztartásban előforduló tiszta fólia (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák, stb.)
– PP és HDPE jelzésű (a flakon alján jelzett) kozmetikai- és tisztítószeres flakonok (pl.: samponos, habfürdős, mosószeres, öblítő szeres flakonok)
– Fém: alumínium italdobozok (üdítős, sörös),  fém konzervdobozok.
– Tetra Pack (gyümölcsleves, tejes dobozok)

A flakonokat úgy kérjük gyűjteni, hogy a kupakot letekerjük, és a palackot megtapossuk. Ezután helyezzük a sárga színű zsákba. Ez azért szükséges, mert így több hulladékot lehet elhelyezni. Érdemes erre különösen figyelni, hiszen a szelektív hulladék gyűjtése a környezetünk védelmét szolgálja, és ezt próbáljuk meg közösen a leghatékonyabban megtenni. A flakonokat a hulladék-gyűjtőbe dobása előtt öblítsük el.
Az üveg gyűjtésére szintén átlátszó zsákot használjuk. Ezekbe a zsákokba az üveg palackokat helyezheti a lakosság. Sík üvegeket nem pl. ablaküveg!

Ne dobjuk egyik szelektív edényzetbe sem:

– zsíros, étolajos, vagy motorolajos flakon
– élelmiszer-maradványt tartalmazó műanyag dobozok, (étel futárok dobozai)
– hungarocell
– élelmiszer maradványokat és egyéb szennyeződéseket tartalmazó papírok, használt egészségügyi papírok (használt papír zsebkendő, szalvéta, pelenka)
– ne legyenek benne kisebb egységek (pl. papír darabkák, cetlik)
– különböző textil darabok
– műanyag evőeszközök, eldobható poharak, eldobható tányérok
– konyhai szerves hulladék (tea filter, lehámozott héjak, gyümölcs- zöldség- bármilyen ételmaradék)

You have Successfully Subscribed!

Lakossági hamu, salak - tájékoztatásTisztelt Ügyfeleink!


Természetes személyek fűtéséből és tüzeléséből származó hamu és salak elszállítását cégünk akkor tudja vállalni, amennyiben az kis mennyiségben, kihűlt állapotban és bezsákolva kerül a kommunális gyűjtőedényben elhelyezésre, melynek egységes szabályait a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján elhelyezett központi kommunikáció tartalmazza.

You have Successfully Subscribed!