Lomtalanítás

Házhoz menő lomtalanítás

A házhoz menő lomtalanítási szolgáltatás az alábbi egyeztetést követően vehető igénybe.

Lakosság esetében az ingatlanhasználó, társasházak esetében a társasház közös képviselője bejelenti a lomtalanítási igényét ügyfélszolgálatunkon. Az igény bejelentéséhez szükség lesz a Lakos ügyfél azonosító számára, mely a számlán megtalálható. A megrendelést jelezhetik ügyfélszolgálatunk telefonján (06 30 665 4021), félfogadási időben, vagy e-mailben (ugyfelszolgalat@multiszint.hu). Lehetőség van személyes bejelentésre is a 2330 Dunaharaszti, Táncsics M. u. 2. szám alatti kihelyezett ügyfélszolgálatunkon, kedden 8:00-15:30 óráig tartó ügyfélfogadási időben. A leggyorsabb ügymenet érdekében az e-mailben történő megrendelést javasoljuk.

Munkatársaink tájékoztatást kérnek, hogy milyen jellegű és mennyiségű lom hulladékot kíván elszállítatni. Megrendelését egyeztetik a szállítást irányító logisztikai vezetővel a szabad időpontok tekintetében, majd visszahívják a Megrendelőt a megadott elérhetőségén, vagy visszajeleznek e-mail-ben. A lomtalanítás időpontja akkor tekinthető véglegesnek, amikor a közösen egyeztetett időpontot írásban visszaigazolják munkatársaink!

A leegyeztetett napra a lomhulladékot elő kell készíteni a szállításra, úgy, hogy a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében bezsákolva, kötegelve kerüljenek elszállításra az ingatlanon belül, a kapuhoz közel.

Közterületre nem helyezhető ki lomhulladék! A bejelentés nélkül történő hulladék kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül! Az illegális hulladék elhelyezése hatóságilag tilos, és bírságot von maga után!

Munkatársaink a jelzett napon 7:00-16:00 óra között érkeznek lomtalanítani, ennek elvégzéséről, valamint mennyiségéről szállítólevelet készítenek a helyszínen, melyet Megrendelő köteles leigazolni.

A szolgáltatás megrendelésének elengedhetetlen feltétele, hogy Ügyfelünk díjhátralékkal ne rendelkezzen. Lomtalanítási szolgáltatásunkat évente egy alkalommal, 2 m3/ingatlan mennyiségig vehetik igénybe térítésmentesen!

A házhoz menő lomtalanítás során nem szállítjuk el az alábbi frakciókat:

  • elektronikai hulladékok, elektromos gépek (pl. TV-készülék, hűtőgép);
  • gumiabroncs hulladék
  • veszélyes hulladék (festékek, lakkok, olajok, spray flakon)
  • ipari tevékenységből származó hulladék
  • zöld hulladék gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék
  • sík üveg
  • építési és bontási hulladék, egyéb ipari hulladék
  • heti szállítás körébe tartozó háztartási, valamint termelési tevékenységből származó hulladékok.

You have Successfully Subscribed!

Lakossági hamu, salak - tájékoztatásTisztelt Ügyfeleink!


Természetes személyek fűtéséből és tüzeléséből származó hamu és salak elszállítását cégünk akkor tudja vállalni, amennyiben az kis mennyiségben, kihűlt állapotban és bezsákolva kerül a kommunális gyűjtőedényben elhelyezésre, melynek egységes szabályait a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján elhelyezett központi kommunikáció tartalmazza.

You have Successfully Subscribed!