Hulladékgyűjtő edények garancia nélküli javítása, cseréje

Javítás, csere

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a szabvány szerinti (MSZ EN 840) hulladékgyűjtő edények használatát, a gyártók, a gyártási évtől számított 5 évig látják biztosítottnak. A gyártás évét a gyártó az edény falába vagy tetejébe nyomja. Ha 5 éven belül – a Közszolgáltató hibájából – törik vagy rongálódik meg az edény, akkor azt a Közszolgáltató megjavítja, amennyiben ez már nem lehetséges, csere gyűjtőedényt biztosít. Amennyiben 5 évnél régebbi gyártási időpontú gyűjtőedény eltörik, azért nem tudunk felelőssget vállalni.

Törés

Amennyiben a hulladékgyűjtő edényben elhelyezett hulladék súlya meghaladja a maximális terhelhetőséget, az az edény töréséhez vezethet. A hulladékgyűjtő edények teherbírását az alábbi táblázat foglalja össze. Ezeket a súlyhatárokat a hulladék hulladékgyűjtő edénybe történő elhelyezésekor figyelembe kell venni:

Űrméret Maximális teherbírás
60 literes 15 kg
80 literes 20 kg
120 literes 25 kg
240 literes 50 kg
1100 literes (konténer) 250 kg

Túlterhelt hulladékgyűjtő edény ürítése közben történt sérülésért a közszolgáltató nem vállal felelősséget!

Bejelentés

A hulladékgyűjtő edény sérülését a sérülés napjától számított 5 napon belül írásban kell bejelenteni az ügyfélszolgálatnak az ugyfelszolgalat@multiszint.hu email címre küldött levél formájában.

A sérült hulladékgyűjtő edény bejelentéshez megküldött levélben az alábbi adatok megadása elengedhetetlenül szükséges:

  1. Közszolgáltatási díjfizető adatai: ügyfél neve, felhasználási hely címe, Vevőkód / személyes adatok (családi és utónév, születési név, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve)

  2. Telefonos elérhetőség (A helyszíni szemléhez, javításhoz szükséges időpont egyeztetés miatt.)

  3. A gyártó által a hulladékgyűjtő edényen feltüntetett gyártási időpont. A gyártási idő jelzése az hulladékgyűjtő edényen a gyártó által feltüntetésre került. A jelzés az edény peremén, fedelén kívül vagy belül, egyes edényeken az edény hátoldalán található. 

  1. A hulladékgyűjtő edény mérete (liter).

  2. Amennyiben fellelhető, hulladékgyűjtő edény szabvány száma (MSZ…, EN…), melyet a gyártó helyezett el a gyűjtőedényen.

  3. Külön fotó a teljes egészében látható hulladékgyűjtő edényről és külön fotó a hulladékgyűjtő edényen keletkezett sérülésről.

  4. A sérülés oka, körülményei.

  5. A sérülés időpontja.

  6. Egyéb, az ügy szempontjából releváns körülmények leírása.

Amennyiben a helyszíni szemle során munkatársunk megállapítja, hogy a törés az edény elöregedése, azaz természetes elhasználódás miatt következett be, az ingatlanhasználónak kell új edényt vásárolnia, ide nem értve azt az esetet amikor a gyártástól számított 5 éven belüli időtartam alatt következik be az edény törése.

You have Successfully Subscribed!

Lakossági hamu, salak - tájékoztatásTisztelt Ügyfeleink!


Természetes személyek fűtéséből és tüzeléséből származó hamu és salak elszállítását cégünk akkor tudja vállalni, amennyiben az kis mennyiségben, kihűlt állapotban és bezsákolva kerül a kommunális gyűjtőedényben elhelyezésre, melynek egységes szabályait a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján elhelyezett központi kommunikáció tartalmazza.

You have Successfully Subscribed!