Dunavarsány háztartási hulladék gyűjtési tájékoztató

Az elmúlt időszakban Dunavarsány város lakossága jelentősen megnövekedett és ezzel arányosan az elszállítandó hulladékok mennyisége is nőtt.  Ezért munkatársaink a hulladékok elszállítását a kora hajnali órákban kezdik meg, hogy az adott napra esedékes járatterv szerinti terület minden ingatlanjához eljussanak.

Kérjük az Ingatlanhasználókat, hogy a szállítást megelőző nap este helyezzék ki a hulladéktároló edényeiket az ingatlanjaik elÖTTI ÚT SZÉLÉRE, mert a járat pontos érkezési időpontja a szállítás napján az egyes ingatlanokhoz nem meghatározható. 

Azon bejelentéseket, hogy a – rendelkezésre állás bizonyítható megtörténte után – kihelyezett hulladék az ingatlannál ottmaradt, sajnos nem tudjuk figyelembe venni. Az így el nem szállított hulladékokat a következő, járatterv szerinti hulladékgyűjtési napot megelőző este a hulladéktároló edényben, vagy az ügyfélszolgálattal előzetesen egyeztetve a hulladéktároló edény mellé hulladékgyűjtő zsákban kell kihelyezni az ingatlan elé. Az ügyfélszolgálattal történő előzetes egyeztetés hiányában kollégáink nem szállíthatnak el semmilyen többlet hulladékot az ingatlan elől a hulladéktároló edényben elhelyezetteken túl.

Továbbá szeretnénk felhívni a Tisztelt Ingatlanhasználók figyelmét, hogy amennyiben a hulladéktároló edényük elhasználódott, sérült, túlsúlyos, vagy gépi ürítésre alkalmatlan, valamint munkatársaink balesetveszélyesnek ítélik a hulladéktároló további sérüléseinek és kollégáink testi épségének megóvása érdekében megtagadhatják annak ürítését.

Hamu elhelyezése: A lakosság egy része, akik fával tüzelnek, közülük sokan a hamut csak úgy a kukába teszik. A kuka ürítésekor a hamu szállóporként jelentkezik, veszélyezteti a dolgozók egészségét, valamint a forró hamu rendkívül tűzveszélyes a hulladékgyűjtő autóba kerülve! Kérnénk a Tisztelt Lakosságot, hogy a hamut inkább telken belül hasznosítsák. Aki mindenképpen a kukába szeretné tenni a fahamut, azt hideg állapotban, bezsákolva helyezze a gyűjtőedénybe. Így a hamu az ürítéskor nem kerül a levegőbe, nem jelent veszélyt rakodóink egészségére, és nem jár károkozás veszélyével sem.

Ünnepi hulladékszállítás rendje: ünnepnapoktól függetlenül mindig a járatterv szerint meghatározott napon szállítjuk el a hulladékot. Tehát, nincsenek helyettesítő napok kijelölve, az ünnepnapokon is van hulladékszállítás, amennyiben az hétköznapra esik!

You have Successfully Subscribed!

Lakossági hamu, salak - tájékoztatásTisztelt Ügyfeleink!


Természetes személyek fűtéséből és tüzeléséből származó hamu és salak elszállítását cégünk akkor tudja vállalni, amennyiben az kis mennyiségben, kihűlt állapotban és bezsákolva kerül a kommunális gyűjtőedényben elhelyezésre, melynek egységes szabályait a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján elhelyezett központi kommunikáció tartalmazza.

You have Successfully Subscribed!