Dunaharaszti, Dunavarsány hulladékszállítás

A Multiszint Kft. 2012. évtől kezdve folyamatosan részt vesz két pest megyei város (Dunaharaszti, Dunavarsány) teljes közigazgatási területére kiterjedő kötelező hulladékszállítási közszolgáltatás teljes körű ellátásában.

Kezdetektől teljes körű kapacitást biztosítunk a közszolgáltatás fizikai megvalósításához, zavartalan ellátásához.

Mindkét városban a szolgáltatást oly módon segítjük, hogy az a Magyarország Kormánya 1/2022. (I. 07.) ITM rendeletében megjelent a 2022. évi Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (OHKT), a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (Ht.), az egyéb ágazati jogszabályokban foglaltaknak, valamint az önkormányzati rendeletekben előírtaknak mindenben megfeleljen, sőt a lehetőségekhez mérten azt felülteljesítse, környezetünk védelmét és a lakosság érdekeit szem előtt tartva.

Kialakított gyűjtési rendszerünk lehetővé teszi a háztartási (kommunális) hulladék rendszeres gyűjtésén kívül PET, PP, HDPE, TISZTA FÓLIA, FÉM, VEGYES PAPÍR, TETRA PACK, VEGYES ÜVEG és BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ szelektív hulladékok elkülönített gyűjtését oly módon, hogy azok minél hatékonyabban az újra hasznosítókhoz kerüljenek, ezáltal járulunk hozzá környezetünk terhelésének csökkentéséhez.

You have Successfully Subscribed!

Lakossági hamu, salak - tájékoztatásTisztelt Ügyfeleink!


Természetes személyek fűtéséből és tüzeléséből származó hamu és salak elszállítását cégünk akkor tudja vállalni, amennyiben az kis mennyiségben, kihűlt állapotban és bezsákolva kerül a kommunális gyűjtőedényben elhelyezésre, melynek egységes szabályait a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján elhelyezett központi kommunikáció tartalmazza.

You have Successfully Subscribed!